Åshild Nyrerød, Gestaltpsykoterapeut, MNGF
Hjem Hvem går i gestaltterapi? Om gestaltterapi Litt om meg Kontakt

Kontakt
Åshild Nyrerød
Storgaten 20
3126 Tønsberg
 
Tlf: 922 19 715
Email: post@dittromgestalt.com

Litt om gestaltterapi:

  • Gestaltterapi er en psykoterapeutisk retning innen humanistisk psykologi.
  • Ordet Gestalt er tysk og kan oversettes med en meningsfull helhet.
  • Gestaltterapien er opptatt av HELE mennesket - tanker, følelser og kropp, og hvordan de forskjellige delene er i samspill og påvirker helheten.
  • Grunnleggende idé i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig overfor sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.
  • Vår filosofi er bl.a. at vi her og nå (i møte mellom klient og terapeut) kan endre på f. eks fastlåste tanke- og opplevelsesmønstre.
  • Gestaltterapien har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan se seg selv og sine valg.

Mer informasjon om gestaltterapi kan du finne på:
www.ngfo.no
www.gestalt.no